Projekty velkých výzkumných infrastruktur

Na národní úrovni jsou naše vědecké týmy zapojeny do 15 velkých výzkumných infrastruktur. Realizujeme projekty, které zasahují do většiny oblastí vědeckého bádání.

Biomedicína

Environmentální vědy

Fyzikální vědy

Informační a komunikační technologie

Společenské a humanitní vědy

Více o výzkumu na MU