Informace o projektu

Posílení účinnosti G-CSF receptorovým působením adenosinu: testování možného klinického využití na myším modelu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA306/99/0027
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Původní nálezy navrhovatelů, získané při řešení projektů GA ČR 306/99/0051 a 306/96/1721, prokázaly synergismus efektů fakturo stimulujícího růst granolocytárních kolonií (G-CSF) a látek zvyšujících extracelulární hladinu adenosinu (dipyridamol + AMP). Bylo zjištěno, že podání této lékové kombinace normálním myším i myším s útlumem krvetvorby vyvolaným ionizujícím zářením výrazně posiluje proliferaci a diferenciaci v dřeňovém kompartmentu granulopoézy. Předložený projekt předpokládá rozvíjení těchto nálezů s ohledem na některé klinické aplikace G-CSF. Interakce G-CSF s dipyriddamolem a AMP budou studovány v těchto dvou experimentálních situacích: 1) Využití G-CSF ke stimulaci produkce granulocytů u neutropenie vyvolané terapií cytotoxickými léky, 2) Využití G-CSF k mobilizaci cirkulujících progenitorových buněk krvetvorby.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info