Informace o projektu

Informace o projektu
Pozemkové vlastnictví v ČR

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/98/0707
Období řešení
1/1998 - 1/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný projekt si klade ve své vstupní části za cíl provést analýzu pozemkového vlastnictví v ČR, a to s přihlédnutím k právněhistorickému vývoji tohoto institutu jak v období před rokem 1990 - 1997 (s důrazem na právní důsledky privatizačních a restitučních zásahů do dosavadní struktury pozemkového vlastnictví v ČR). V návaznosti na tuto analýzu je cílem projektu řešit následující problémy :a) optimální struktura pozemkového vlastnictví v ČR b) postavení pozemkového vlastníka v ČR (s důrazem na dispoziční oprávnění pozemkového vlastníka v ČR, včetně specifik státu jako pozemkového vlastníka) c) specifika pozemkového vlastnictví ve vztahu k zemědělské půdě, pozemkům určeným plnění funkcí lesa, pozemkům pokrytých vodami, pozemkům sloužícím těžební činnosti a pozemkům ve zvláště chráněných územích a ochranných pásmech).

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info