Informace o projektu
Podnikatelské prostředí v kontextu regionální politiky EU (POPROREP)

Kód projektu
MUNI/A/0962/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt je jedním ze způsobů, jak navázat na předchozí výzkum prováděný na Katedře regionální ekonomie a správy a jak současně zapojit do výzkumné činnosti katedry i studenty. Projekt je zaměřen na implementaci vlastní metodiky hodnocení podnikatelského prostředí českých krajů a v jeho rámci budou také zkoumány možnosti regionální politiky EU pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí a zvyšovat konkurenceschopnost, a to prostřednictvím celkové analýzy regionální politiky EU a prostřednictvím analýz vybraných otázek této politiky. Důraz bude v projektu kladen na potenciál pro tvorbu a transfer inovací. Aktuálnost řešení dané problematiky vyplývá ze všeobecného poznání o nutnosti zabezpečení dlouhodobého ekonomického růstu resp. konkurenceschopnosti v podmínkách globální ekonomiky prostřednictvím přechodu České republiky k tzv. znalostní ekonomice, za jejíž klíčové parametry jsou pokládány zejména právě schopnost tvorby a šíření technických inovací a úroveň rozvoje informačních a komunikačních technologií).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info