Informace o projektu

Informace o projektu
Určení radiačního rizika pro vznik chronické myeloidní leukémie na základě měření vzdáleností mezi geny ABL a BCR v hematopoietických buňkách

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/02/0804
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem je využít informace základního výzkumu pro odhad rizika indukce chronické myeloidní leukemie ionizujícím zářením. Ionizující záření je známý karcinogen a jeho vliv na vznik chronické myeloidní leukemie (CML) vyplývá z četných studií. CML je způsobena translokací mezi geny ABL a BCR; téměř všichni pacienti mají tuto translokaci a choroba je natolik rozšířená, že její indukce zářením je jasně detekována v epidemiologických studiích. Pomocí konfokální mikroskopie budeme měřit vzdálenosti mez geny BCR-ABL v lidských primitivních kmenových hematopoietických buňkách, v nichž pravděpodobně dochází k translokaci. Vzdálenost mezi BCR a ABL geny menší než 0.5 mikrometrů jsme zjistili ve 3 - 20 % lymfocytů, což naznačuje, že tyto geny jsou v buněčném jádře prostorově korelovány. Tato korelace může zvýšit frekvenci BCR-ABL translokací po ozáření ionizujícím zářením za předpokladu, že se vyskytuje také u progenitorových buněk. Data naměřená v těchto buňkách budou představovat nulovou dávku zá

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info