Informace o projektu
Fyzika horkých hvězd a hvězdných systémů s horkými složkami

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/02/0445
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Předložený společný projekt brněnských a ondřejovských stelárních astronomů je zacílen na řešení současných palčivých fyziky horkých hvězd a hvězdných systémů obsahujících horké složky. Předně chceme přispět k osvětlení vzájemných vztahů mezi geometrií magnetického pole, spektroskopickými a fotometrickými skvrnami nacházejícími se na povrchu chemicky pekuliárních (CP) hvězd. Pro lokalizaci skvrn chemických prvků na základě rozboru profilů jejich spektrálních car bude použita zvláštní technika tzv. Dopplerova zobrazování. Speciálně pak chceme prostřednictvím detailního studia prototypu tzv. chladných CP2 hvězd, hvězdy CQ UMa, vyřešit hádanku proměnné deprese v rozložení energie kolem 410 nm, která je pro tento typ CP hvězd typická. Na základě pozorování několika vybraných hvězd spektrálního typu B s emisními čarami budou testovány hypotézy vzniku Be jevu. Z teoretického i pozorovatelského hlediska budou studovány rozsáhlé atmosféry horkých hvězd a jejich non-LTE modelů, stejně jako hvězdné vě

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info