Informace o projektu
Formalizovaná klasifikace polopřirozené travinné vegetace České republiky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/02/0957
Období řešení
1/2002 - 12/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Projekt bude využívat rozsáhlé fytocenologické databáze a moderních numerických metod formalizované klasifikace vegetace pro zpracování přehledu polopřirozené travinné vegetace České republiky. Hlavním klasifikačním algoritmem bude COCKTAIL (Bruelheide 1995), implementovaný do počítačového programu JUICE (Tichý 2001). Tímto způsobem bude vytvořena klasifikace s jasně definovanými klasifikačními kritérii, která bude blízká tradičnímu fytocenologickému přístupu. Numerická klasifikace bude kontrolována a upravována experty, aby výsledek byl kompromisem mezi formální definicí a praktickou využitelností vegetačních jednotek. Vegetační jednotky budou parametrizovány hodnotami měřených proměnných prostředí, indikačními hodnotami a pomocí překryvů vrstev v geografickém informačním systému. Každá vegetační jednotka bude dokumentována synoptickou tabulkou a mapou rozšíření. Diagnostické, konstantní a dominantní druhy budou definovány pomocí formálních numerických algoritmů. Výsledkem projektu bude několik čl

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info