Informace o projektu
Kvantitativní analýza vlivu tubulárního systému na elektrickou aktivitu srdečních buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP204/02/D129
Období řešení
9/2002 - 8/2004
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je příspěvkem k řešení jednoho z aktuálních problémů biofyziky elektrických jevů u srdečních buněk. V současné době již existuje uspokojivý kvantitativní popis elektrické aktivity srdečních buněk soustavami nelineárních diferenciálních rovnic, který se však omezuje jen na povrchovou membránu. Experimentální údaje posledních let zřetelně ukazují, že v membránách tubulárního systému (T-systému), kterým se vzruch šíří do nitra buňky, je rozložení iontových kanálů podstatně odlišné od rozložení v povrchové membráně. Kromě toho lze uvnitř T-tubulů vzhledem k jejich rozměrům předpokládat podstatné změny v koncentraci jednotlivých propustných iontů vyvolané sledem excitací. Kvantitativní popis elektrických dějů na T-systému však doposud chybí. Cílem projektu je rozšířit současný popis elektrických dějů na srdečních buňkách tak, aby zahrnoval i funkci T-systému. Řešení zahrnuje sestavení parciálních diferenciálních rovnic pro šíření vzruchu T-tubuly, ve zjednodušení pak sestavení systému obyčej

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info