Informace o projektu
Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v ČR.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP404/11/0621
Období řešení
1/2011 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
biomoc, biomedicína, reprodukční medicína, normalizace, hegemonie, lékařská profese,

Projekt tematizuje reprodukční medicínu v České republice, odráží se přitom konceptuálně od biomoci jakožto analytické představy o způsobu vládnutí a administrace moderní populace (Foucault 1999). Zaměřuje se na biomedicínu, ztotožňovanou se západním pojetím zdraví/nemoci a ideou technologického pokroku, analyzuje konkrétní projevy této formy normalizace moderní společnosti a podrobuje je kritické sociologické reflexi. Výzkum se soustředí na analýzu reprodukční medicíny jakožto na jedno z klíčových polí současných forem biomoci (Rabinow, Rose 2003). Důvodem zacílení na tuto oblast je výrazná propojenost reprodukční medicíny v České republice s technologickým aparátem a s komodifikací zdraví a nemoci. V kontextu biomoci je významná také analýza normativního charakteru reprodukční medicíny a jeho konsekvencí v širším sociálním prostoru, které se týkají intimity a sexuality, instituce příbuzenství, heteronormativní reprodukce, genderových identit, atd.
Výzkum se zaměřuje na tři okruhy reprodukční medicíny v České republice: asistovanou reprodukci, zacházení s embryi a porodnictví.

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info