Informace o publikaci

Medicína reprodukce a reprodukce medicíny. Moc, hranice, dialog. /7.ročník genderových konfrontací

Autoři

ŠMÍDOVÁ Iva ŠLESINGEROVÁ Eva SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2012
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Letošní ročník genderových konfrontací otevírá téma reprodukční medicíny, a to v řadě souvislostí – jako systému expertního vědění, jež modifikuje i utváří životy, jako praxe, která se životem zachází a definuje ho, jako instituce spojené s dominancí, a to i genderovou. Reprodukční biomedicína se stala součástí lidské reprodukce, je nezpochybňovaná a brána jako nepostradatelná, umí „zázraky".Naše diskusní sympozium otevírá a nabízí k dialogu tyto otázky: o Jak hledat hranice medicíny na poli lidské reprodukce? o Co je určující pro definici zdraví a nemoci, rizika či odpovědnosti, normálního a žádoucího? A kdo je vymezuje, udržuje? o Jak se v oblasti reprodukční medicíny odrážejí a ustavují hierarchie, a to i z hlediska kategorie genderu? Diskuse je organizována ve dvou panelových blocích s aktivní participací publika. První blok tematizuje reprodukční medicínu v širším kontextu lidské reprodukce, která je průsečíkem disciplín, praxe i morálky, bioetiky. Druhý blok je zaměřen dovnitř, na možnosti i limity současné praxe a organizace lidské reprodukce uvnitř biomedicíny i uvnitř systému zdravotnictví a lékařské profese:
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info