Informace o projektu

Environmental gradients, vegetation dynamics and landscape changes in the West Carpathians from the Late Glacial up to the present time (PALAEO-CARPATHIANS)

Kód projektu
GAP504/11/0429
Období řešení
1/2011 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta/Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Logo poskytovatele

Úroveň poznání vývoje vegetace a krajiny od pozdního glaciálu po současnost se postupně zvyšuje, stále však zůstávají neprozkoumaná území s vápnitým podložím: jádrová pohoří vnitřních Karpat a teplejší okrajové části. Projekt si klade za cíl vyplnit tuto mezeru studiem souboru lokalit rozmístěných podél dvou krajinných transektů, pokrývajících jak kontinentalitu (západ-východ), tak teplotní podmínky (jih-sever). Zaměří se na vývoj lesů, travinobylinné vegetace a mokřadů a jeho vztahy ke klimatu, vodnímu režimu, lidské činnosti a současné taxonomické diverzitě, se specifickým cílem identifikovat refugiální druhy. Zhruba 20 profilů bude detailně zpracováno pomocí pylové analýzy. V závislosti na zachování a významu ostatních fosilií budou kvůli lepšímu ekologickému poznání rovněž zpracováni měkkýši, rostlinné makrozbytky, pakomáři, krytenky a změny chemismu sedimentů. Rekonstrukce prostředí bude založena na přenosných funkcích a data o různých taxonomických skupinách budou srovnány pomocí mnohorozměrné statistiky.

Publikace

2016

A first chironomid-based summer temperature reconstruction (13-5 ka BP) around 49 degrees N in inland Europe compared with local lake development

HÁJKOVÁ Petra PAŘIL Petr PETR Libor CHATTOVÁ Barbora — GRYGAR Tomáš Matys — HEIRI Oliver

Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape

HÁJEK Michal DUDOVÁ Lydie HÁJKOVÁ Petra ROLEČEK Jan MOUTELÍKOVÁ Jitka JAMRICHOVÁ Eva HORSÁK Michal

Vliv velikosti vzorku a členění vrstev na paleomalakologickou interpretaci: případová studie sedimentů pěnovcových slatinišť

MOUTELÍKOVÁ Jitka HORSÁK Michal

2015

Interstadial inland dune slacks in south-west Slovakia: a multi-proxy vegetation and landscape reconstruction

HÁJKOVÁ Petra PETR Libor HORSÁK Michal — ROHOVEC Jan — HÁJEK Michal

The effect of sample size and resolution on palaeomalacological interpretations: a case study from calcareous-fen deposits

MOUTELÍKOVÁ Jitka HORSÁK Michal

Using multi-proxy palaeoecology to test a relict status of refugial populations of calcareous-fen species in the Western Carpathians

HÁJKOVÁ Petra HORSÁK Michal HÁJEK Michal — JANKOVSKÁ Vlasta — JAMRICHOVÁ Eva MOUTELÍKOVÁ Jitka

2014

Early occurrence of temperate oak-dominated forest in the northern part of the Little Hungarian Plain, SW Slovakia

JAMRICHOVÁ Eva POTŮČKOVÁ Anna HORSÁK Michal — HAJNALOVÁ Mária — BARTA Peter — TÓTH Peter — KUNEŠ Petr

Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians

JAMRICHOVÁ Eva HÁJKOVÁ Petra HORSÁK Michal — RYBNÍČKOVÁ Eliška — LACINA Adam — HÁJEK Michal

Reconstruction of ecological changes during the Late glacial in small filled lake in Western Carpathians, Slovakia

PAŘIL Petr — BŘEČKOVÁ Veronika — PETR Libor HÁJKOVÁ Petra

2013

Distribution of habitat specialists in semi-natural grasslands

FAJMONOVÁ Zuzana — ZELENÝ David SYROVÁTKA Vít — VONČINA Grzegorz — HÁJEK Michal

Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info