Informace o projektu

Algebraické metody v geometrii s potenciálem k aplikacím (AmeGA)

Dlouholetá tradice prolínání algebraických a geometrických metod ve výzkumu na Masarykově univerzitě bude rozšířena, obohacena o nová témata a potenciálně nasměrována k aplikacím v jiných vědních oblastech (např. funkční imaging v lékařských vědách). Hlavními nástroji budou: (1) zapojení dvou klíčových zahraničních odborníků v oblastech abstraktních algebraických nástrojů a diferenciální geometrie (Michael Makkai, McGill, Kanada - vyšší teorie kategorií a logika; Dmitri Alekseevsky, Moskva, Edinburgh - diferenciální geometrie a reprezentace Lieových algeber a grup, zájem o imaging v neurovědách apod.), (2) nasměrování vlastního týmu mladých pracovníků se silnými zahraničními zkušenostmi a jejich doplnění o 4 převážně zahraniční post doktorandy, (3) vytvoření komunikačních platforem s potenciálními partnery pro aplikace geometrických technik v jiných vědních oblastech, včetně mezinárodních sítí. Jádro realizačního týmu bude pokračovat v uvedených směrech i po skončení projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info