Informace o projektu

Atlas německého nářečí na území České republiky (ADT)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA405/03/0690
Období řešení
1/2003 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Jazykový atlas, německá nářečí, území České republiky

Podstatou navrhovaného projektu je záznam a dokumentace dochovaných německých nářečí na území ČR metodou přímé explorace a transkripce mluvených nářečních textů. Projekt navazuje na tradici české a germanistické dialektologie. Metodologicky vychází z osvědčené praxe Bavorského jazykového atlasu. Pro systematickou exploraci je připravena územní síť kvadrantů ve zkoumané oblasti, sestaven systematický dotazník pro písemný záznam nářečních textů, navázán kontakt s respondenty. Sebraná data budou počítačově zpracována a analyzována v jednotlivých jazykových rovinách. Výsledkem analýzy dat bude mapové dílo, které završí dosavadní výzkum německých nářečí na našem území a pomůže v součinnosti s Českým jazykovým atlasem osvětlit příčiny a způsoby šíření jazykových změn v diaspoře.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info