Informace o publikaci

Atlas der deutschen Mundarten in Tschechien. Band III Lautlehre 2: Langvokale und Diphthonge

Název česky Atlas německých nářečí v Česku. svazek III Hláskosloví 2: Dlouhé vokály a diftongy
Autoři

WESE Monika MUZIKANT Mojmír

Rok publikování 2016
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Třetí díl Atlasu německých nářečí na území České republiky (ADT) je věnován vývoji středohornoněmeckých dlouhých vokálů a diftongů, který je znázorněn na 111 hláskoslovných mapách. V mapovmé části práce se popisují zjištěné varianty a jejich rozložení na zkoumaném území. Pro orientaci bylo přitom využito geografického rozdělení zkoumaného území na 23 dílčích oblastí. Zjištěné varianty realizace výchozích střhn. hlásek lze přiřadit ke čtyřem nářečním oblastem (středobavorská, severobavorská, východofranská a východostředoněmecká).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info