Informace o publikaci

Der Sprachatlas der deutschen Mundarten in Tschechien,vorläufige Forschungsresultate des tschechischen Teilteams und Perspektiven

Název česky Atlas německýcha nářečí v Česku, prozatímní výsledky českého týmu a perspektivy
Autoři

MUZIKANT Mojmír

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Deutsche Dialekte in Tschechien, ihre Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Vergleich zum Mutterboden
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova explorations dialect dialectal material phonetics countryside dialec medieval office German graphem phonetic realization category of number singular and plural of substantives
Popis V úvodní části příspěvku je uveden souhrn lokalit, v kterých byla provedena explorace s nářečními mluvčími. Autentičnost nářečního materiálu je dokumentována nářečími z oblasti Jihozápadního Hřebečska. Zjištěné hláskové charakteristiky, které jsou na rozdíl od výsledků historických výzkumů prováděných v 1. polovině 20. století zachyceny také na zvukových nosičích, potvrzují stabilitu a konzervativnost nářečí v jazykových ostrůvcích neovlivněných současnou němčinou a minimálně pak českým jazykovým prostředím, a to ponejvíce v rovině syntaxe. Tato nářeční stabilita, která je potvrzena jak historickým tak i současným výzkumem, může být podle mínění autora využita i z mezioborového hlediska. Tak např. v oblasti výzkumu raně novohornoněmeckých kancelářských textů se traduje, že obzvláště do úzu místních kanceláří pronikají nářeční prvky. Srovnáním zapisů městské knihy v Moravské Třebové s nářečími mluvenými v této lokalitě vyplývá, že se v psané podobě objevují nanejvýš některé rysy městské mluvy, která má však vyšší postavení a jiných hláskový charakter než vesnická nářečí v nejbližším okolí. Na druhé straně lze s přihlédnutím ke stavu hláskosloví v souběžných nářečních útvarech podpořit či zpochybnit pravděpodobnost interpretace fonetických realizací různých grafematických alternací středohornoněmeckých grafémů ie, uo, üe. Na závěr příspěvku autor připomíná, že velké množství získaných nářečních dokladů umožňuje podrobnou klasifikaci materiálu také v rovině morfologické. Jako příklad se uvádí nářeční bohatost a rozmanitost realizací plurálu substantiv oproti současné němčině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info