Informace o projektu

Vysoce pevné slitiny pro vysoké teploty

Kód projektu
MEB061104
Období řešení
1/2011 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Universität Wien

Cílem tohoto projektu je studium základních fyzikálních vlastností vybraných uspořádaných Lavesových fází (sloučenin) typu XM2 , skládajících se z transitivních prvků X a M, (kde M může být substituováno p-prvky Si a Ge). Výzkum bude založen na výpočtech tvorné energie na základě teorie funkcionálu hustoty (ab initio) a na experimentech provedených nejlepší současnou technikou studia krystalové struktury a fázových rovnovah.


V experimentální části projektu budou získány přesnější údaje o teplotní stabilitě a krystalové struktuře, o přítomných strukturních defektech a obsazení mřížkových poloh jakož i o rozsahu koncentrační oblasti homogenity sloučenin. Výsledky budou shrnuty do inovovaného fázového diagramu s důrazem na oblast existence Lavesovy fáze.
V teoretické části bude použito pro výpočty fázových diagramů výsledků výpočtů energií základních stavů tří základních struktur Lavesových fází, C14, C15 a C36, provedených ab initio metodou s využitím teorie funkcionálu hustoty.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info