Informace o projektu

Informace o projektu
Vliv metylace a acetylace na strukturu chromatinu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP202/03/D033
Období řešení
9/2003 - 8/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
Metylace DNA, Acetylace Histonů, Struktura chromatinu, FISH

Biochemické modifikace DNA a histonů (zejména metylace a acetylace) patří mezi epigenetické regulační mechanismy, které ovlivňují strukturu chromatinu vzhledem k jeho transkripční aktivitě/inaktivitě. Zmíněné modifikace histonů a DNA fungují často paralelně, ovšem vzájemné vztahy mezi jednotlivými mechanismy epigenetické dědičnosti, např. vztah mezi acetylací histonů versus metylace DNA, nejsou dosud objasněny. V našich experimentech bude studován metylační stav DNA, histonů a acetylační stav histonů na metafázních chromosomech lidských krevních buněk. Dále bude studován vliv hypometylačního a hyperacetylačního činidla na míru metylace/acetylace histonů a DNA. Vliv těchto biochemických modifikací bude rovněž hodnocen s ohledem na strukturu chromatinu vyššího řádu krevních buněk. Fluorescenční in situ hybridizace a imunofluorescenční metody v kombinaci s cytometrií s vysokým rozlišením umožní vizualizaci vybraných metafázních chromosomů vzhledem k jejich obsahu CpG ostrůvků.

Výsledky

V navrhovaném projektu bude hodnocen metylační stav DNA a histonu H3, dále pak acetylační stav histonu H3 u buněk lidské leukemické linie HL-60 nebo u jiných krevních buněk ovlivňovaných hypometylačním nebo hyperacetylačním činidlem.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info