Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace studijního oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0145
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Studijní obor Rekreologie připravuje studenty pro uplatnění v oblasti volnočasových a rekreačních aktivit a neobvyklou formou kombinuje jednotlivé aspekty rekreace – cestovní ruch, management rekreace, zážitkovou pedagogiku a podporu zdraví. Cílem projektu je inovovat vybrané studijní předměty na FTK UP, FIM UHK a PF MUNI a to v modulech cestovní ruch, management rekreace a zážitková pedagogika. Součástí projekt je provedení hloubkových rozborů zahraničních studijních programů, účast na domácích i zahraničních workshopech a konferencích, zapojení odborníků ze zahraničí do inovací předmětů, rozšíření nabídky předmětů v anglickém jazyce, vzdělávání akademických pracovníků v souvislosti s realizací projektu a evaluace inovovaných předmětů. Smyslem projektu je přispět ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých fakult v souladu s požadavky trhu práce, projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem FTK UP v Olomouci, v projektu je kladen důraz na spolupráci v rámci zapojených univerzit.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info