Informace o projektu

Mytologická témata v nástropní malbě 17. století v Čechách a na Moravě v celoevropském kontextu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GPP409/12/P101
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
barokní umění, nástropní malba, ikonografie, mytologie, 17. století

Projekt je koncentrován na výzkum českého a moravského nástěnného malířství 17. století s mytologickou tematikou, se snahou zapojit jej do šiřšího evropského kontextu. Pro dané účely bylo zvoleno šest objektů s relativně komplexně dochovanými výzdobami, kterým byla dosud věnována pouze marginální odborná
pozornost (Nové Město nad Metují, Holešov, Doudleby nad Orlicí, Štěkeň, Nový Hrad u Jimlína a Radíč). Cílem projektu je nejen základní ikonogra cké určení mytologických příběhů v rámci jmenovaných výzdob, ale také širší kulturně historické zhodnocení výzdobných celků. Jeden z aspektů tohoto studia představují reprezentační strategie objednavatelů (v návaznosti na jejich aspirace, sociální status, intelektuální zázemí či svatební politiku, apod.), dále umístění maleb s ohledem na funkci jednotlivých částí rezidencí (v kontextu dobové teorie decora) či jejich vztah k jiným evropským rezidencím. Posledně jmenovaná oblast souvisí zejména s komparací s gra ckými předlohami, kde například vliv dvorské francouzské grafi ky podle stávajících zjištění sehrával poměrně významnou roli.

Publikace

2016

2014

2013

2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info