Informace o publikaci

Mytologické malby na zámku v Doudlebech nad Orlicí

Logo poskytovatele
Autoři

MILTOVÁ Radka

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin Moravské galerie v Brně
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova Baroque wall painting; iconography; mythology; Doudleby nad Orlicí; Bubnos of Litice
Popis Studie se zabývá nástropními malbami na zámku v Doudlebech nad Orlicí, které objednal v průběhu 90. let 17. století císařský tajný rada a komorník František Adam z Bubna a Litic, patrně u malíře italského původu. Zvláštní pozornost byla věnována mytologickým námětům, zejména jejich ikonografickému určení za pomoci identifikace většiny použitých grafických předloh. Souhrn grafických inspirací poodhalil převládající převahu francouzských vzorů, což zapadá do širšího proudu recepce francouzské dvorské malby, která výrazně nabývala na intenzitě od druhé poloviny 17. století. Díky určení jednotlivých polí bylo možné se zamyslet nad celkovou ikonografickou koncepcí maleb či alespoň nad některými ideovými liniemi výzdoby, které mohou mj. odrážet objednavatelské zázemí a preference.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info