Informace o projektu
Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP401/12/0657
Období řešení
1/2012 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
křesťanská hereze, katarství, kataři, prameny, texty

Projekt se zaměřuje na zevrubné prozkoumání a zpracování vybraných pramenů o nesouhlasných náboženských hnutích ve středověkém západním křesťanství 12.-14. století se zvláštním zřetelem ke skupinám a proudům vymezovaným jako součást hnutí katarů v hlavních oblastech jeho výskytu - jihozápadní Francii, Itálii a Porýní. Této tematice se navrhovatel dlouhodobě odborně věnuje. Projekt přinese původní vědecké poznatky o těchto textech k dalšímu religionistickému, historickému a teologickému studiu tematiky. Konkrétními výsledky projektu budou čtyři české a dva cizojazyčné články v odborném časopise, vystoupení na čtyřech mezinárodních konferencích a odborná kniha určená k vydání v nakladatelství Argo a obsahující kritické české překlady asi 30-40 katarských, protikatarských, kronikářských a jiných textů z 12.-14. století z původních jazyků (zejména latiny a staré okcitánštiny) s celkovým úvodem do problematiky (asi 30-60 normostran), zevrubnými úvody k jednotlivým přeloženým textům, podrobným poznámkovým aparátem, rejstříkem a původními poznatky o těchto textech a jejich obsahu.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info