Informace o publikaci

Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio : revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Bompietro of Bologna; inquisition; practical religiosity; non-confessional religiosity; concept of religion; concept of membership; heresy and orthodoxy; Catharism
Popis Tento článek analyzuje religiozitu Bompietra z Boloně na základě registru boloňské inkvizice z let 1291-1310. Snaží se ukázat, že Bompietrova religiozita byla v první řadě praktická. Její doktrinální obsah se zdá skrovný a zaměřený jinam než na podporu jakékoli konkrétní organizace (římské či katarské církve). Bompietrův případ odhaluje nedoktrinální typ religiozity, stále podhodnocovaný v obrazu středověkého křesťanství. Umožňuje také širší úvahy o vztazích mezi představami, praktikami a členstvím. Tyto útvary nejsou propojeny přímočarými kauzálními vazbami, nýbrž mohou souviset podstatně složitějším a méně přímým způsobem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info