Informace o publikaci

Pojednání „O katarské herezi v Lombardii“ (1190/1215)

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio: revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova De heresi catharorum in Lombardia; Cathars in Lombardy; Italian Catharism; identity; anti-heretical discourse; medieval heresy; invention of heresy; deconstruction
Popis Tato studie předkládá komentovaný český kritický překlad anonymního textu, který jeho objevitel Antoine Dondaine pojmenoval De heresi catharorum in Lombardia. Překlad je založen na edici basilejského rukopisu (Basel, Universitätsbibliothek, ms. C.V.17, fol. 85r-87v) v Antoine Dondaine (ed.), "La hiérarchie cathare en Italie I: Le De heresi catharorum", Archivum Fratrum Praedicatorum 19, 1949, 306-312. Úvod shrnuje a rozvíjí argumenty ve prospěch rané datace textu (mezi 1190 a 1215). Kromě poznámek ke konkrétním úryvkům textu je v závěrečném komentáři rozpracováno téma obrazu katarských církví jako institucí disponujících velmi určitými naukami a vysokou měrou uvědomění vlastní identity, dějin a sukcese v biskupském svěcení. Na pozadí současných debat o "konstruování hereze" a o dekonstrukci protikacířských diskurzů článek argumentuje ve prospěch pojetí De heresi nikoli jako polemické vyprávěnky (jak se domnívá Jean-Louis Biget), nýbrž jako vícehlasého vyprávění nevycházejícího toliko z polemického vědění, ale i z vyprávění nekonformních křesťanů samotných. Tento závěr vědomě vystupuje proti současnému dekonstrukcionistickému trendu v bádání o nekonformních křesťanských hnutích evropského středověku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info