Informace o projektu
Simulace a aplikace rtg difrakčních optických systémů

Kód projektu
1P04OCP07.004
Období řešení
1/2004 - 1/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
rtg difrakce; rtg optika; ray-tracing

Cílem projektu je numerická a experimentální charakterizace, testování a aplikace nových komponent pro rentgenovou difrakční optiku, jako jsou
extrémně asymetrické difraktory a difrakční-refrakční optické komponenty.
Hlavní důraz bude kladen na teoretickou analýzu problému (použití dynamické
teorie difrakce pro výpočet extrémně asymetrických difraktorů) a simulační
numerickou analýzu problému trasováním paprsků od zdroje rtg záření až do
detektoru. Komponenty, připravené spolupracujícími laboratořemi a experimentálně otestované v laboratořích, budou následně testovány na
synchrotronu, s výhledem na jejich následnou aplikaci jako moderní
fokusující či zvětšovací optické prvky. Projekt je začleněn do pracovní
skupiny WG4 projektu COST, akce P7 "X-ray
and neutron optics".

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info