Informace o publikaci

Monolithic two-dimensional beam compressor for hard x-ray beams

Název česky Monolitický dvoudimenzionální zmenšovák pro tvrdé rtg svazky
Autoři

KORYTÁR D. BAUMBACH T. FERRARI C. HELFEN L. VERDI N. MIKULÍK Petr KUBĚNA Alan VAGOVIČ P.

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj J. Phys. D: Appl. Phys.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/~mikulik/Publications.html#KorytarBaumbachFerrari-JPD-2005
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova x-ray optics; magnifier; demagnifier; synchrotron radiation
Popis Použitím asymetrické difrakce v tečném dopadu či odrazu je možné rozšířit nebo zmenšit průřez svazku v jedné dimenzi. Složením dvou asymetrických difrakcí s nekoplanárními rovinami difrakce je možné získat dvoudimenzionální zvětšení či zmenšení svazku. V tomto článku referujeme o monolitickém dvoudimenzionálním rtg zmenšováku využívajícím dvě nekoplanární asymetrické nakloněné difraktory {311} připravené v jednom křemíkovém bloku. Prezentujeme jeho návrh, numerické simulace a měření na Optics beamline BM05 v ESRF, Grenoble. Pro energie od 9.5 keV jsme získali 10 až 13násobnou kompresi svazku v obou směrech. Užitím kovové mřížky v dopadajícím svazku jsme vyrobili 400 mikrosvazků, které ve výstupním svazku byly menší než 10 um s rozestupem 5 um, se 100násobným ziskem v intenzitě.
Související projekty: