Informace o projektu
Faktory excesivního online hraní a jejich vývoj v čase (RFEOG)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/12/1831
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
hraní, MMORPG, excesivní hraní, nadužívání internetu

Projekt se zaměřuje na zkoumání excesivního hraní na internetu. Je kladeno několik cílů: 1) sledovat faktory na straně hráčů (psychické a psychosociální motivy) a specifika hry (design faktory), které excesivní hraní podporují 2) vývoj excesivního hraní v čase v průběhu jednoho roku 3) zkoumat možné vývojové prediktory excesivního hraní 4) metodologické aspekty longitudinálního online výzkumu. Vytčené cíle budou dosaženy kombinací několika metod. Výchozím bodem bude provedení a analýza 50 kvalitativních rozhovorů s českými hráči. Rozhovory budou sloužit k vytvoření dotazníku, který bude předkládán vzorku o velikosti 1500-2000 českých hráčů online her. Dotazníkové šetření bude longitudinální a bude probíhat ve třech vlnách s využitím online nástroje pro sběr dat.

Publikace

Počet publikací: 19


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info