Informace o projektu

Alternativy v trestním právu (Alternativy)

Kód projektu
MUNI/A/0929/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na alternativy v trestním právu, a částečně tak navazuje na projekt „Nové alternativní tresty v českém trestním zákoníku“. Zkoumání trestněprávních alternativ je však v tomto projektu rozšířeno na celou oblast trestního práva. Zkoumání bude zahrnovat analýzu a komparaci české trestněprávní úpravy s úpravami zahraničními. Předmětem výzkumu bude rovněž aplikační praxe v této oblasti a příslušná judikatura.

Publikace

Počet publikací: 6