Domácí vězení v české právní úpravě

Autoři KALVODOVÁ Věra
Druh Článek ve sborníku
Citace KALVODOVÁ, Věra. Domácí vězení v české právní úpravě. In Záhora,J.. Aktuálne otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc.et. mult. Dr. h.c. k 80. narodeninám. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2012. s. 103-112, 10 s. ISBN 978-80-89447-63-3.
Originální jazyk čeština
Obor Právní vědy
Klíčová slova House arrest; the alternative sanctions; amendment to the Criminal Code; the sentence of imprisonment; the system of criminal law sanctions; sample control; electronical monitoring.

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty trestu domácího vězení, jenž představuje jednu z alternativ trestu odnětí svobody v sankčním systému českého trestního práva. Je zaměřen především na problematické otázky spojené s tímto trestem a s jeho výkonem, a to i v kontextu s novelou trestního zákoníku, která přináší do právní úpravy domácího vězení podstatné změny.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info