Informace o publikaci

Domácí vězení v české právní úpravě

Autoři

KALVODOVÁ Věra

Druh Článek ve sborníku
Konference Aktuálne otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc.et. mult. Dr. h.c. k 80. narodeninám
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova House arrest; the alternative sanctions; amendment to the Criminal Code; the sentence of imprisonment; the system of criminal law sanctions; sample control; electronical monitoring.
Popis Příspěvek se zabývá vybranými aspekty trestu domácího vězení, jenž představuje jednu z alternativ trestu odnětí svobody v sankčním systému českého trestního práva. Je zaměřen především na problematické otázky spojené s tímto trestem a s jeho výkonem, a to i v kontextu s novelou trestního zákoníku, která přináší do právní úpravy domácího vězení podstatné změny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info