Informace o projektu

Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů (PrSPrT)

Kód projektu
MUNI/A/0934/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt se zabývá aktuálním mezinárodněprávním problémem střetu práva na spravedlivý proces s procesem při zápisu a výmazu jmen údajných teroristů sítě Al-Kajda (dříve i hnutí Taliban) na a z tzv. seznamu Výboru zřízeného na základě rezoluce č. 1267 (1999). Za cíl si tento projekt klade analýzu problematiky zápisu a výmazu jmen údajných teroristů v souvislosti s právem na spravedlivý proces, při současném zohlednění zřízení funkce ombudsmana, jakožto přezkumného orgánu, a přijetí rezoluce č. 1989 (2011), vylepšující proces zápisu a výmazu a reflektující rozsudky nejen národních, ale i mezinárodních soudů.

Publikace

Počet publikací: 5