Informace o projektu
Environmentální aspekty životního způsobu III (ENVIŽIV III)

Kód projektu
MUNI/A/0788/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt navazuje na dlouhodobou badatelskou činnost Katedry environmentálních studií (dále jen KES) věnovanou environmentálním aspektům změn životního způsobu. Projekt vychází z výsledků dvojice dřívejších projektů specifického výzkumu: Environmentální aspekty životního způsobu (2010) a Environmentální aspekty životního způsobu II (2011). Dále pokračuje ve zkoumání témat grantových projektů řešených KES a v neposlední řadě rozpracovává specifické oblasti zájmu jednotlivých členů výzkumného týmu. Projekt lze rozdělit do čtyř výzkumných oblastí: a) historický vývoj přístupů k ochraně životního prostředí a plánování prostoru; b) alternativní ekonomické přístupy; c) stereotypní vnímání životního způsobu menšin; d) formy politického ovlivňování ochrany životního prostředí. Konkrétně se jedná o následujících pět témat: „zelené“ přístupy k plánování prostoru: Československo před rokem 1968; ochrana přírody a krajiny v Českých zemích v 50. letech 20. století; změny životního způsobu související s konceptem ekonomické lokalizace; stereotypy o životním způsobu Romů jako zrcadlo environmentálních postojů majority; formy politického ovlivňování ochrany životního prostředí. Projekt podpoří samostatnou a kreativní práci vybraných doktorských studentů KES. Zároveň prohloubí jejich schopnost pracovat v týmu, diskutovat a věcně argumentovat při prezentaci výzkumných témat. Odborné vedení a garanci zajišťují profesorka Hana Librová a doktorka Naďa Johanisová. Výstupem projektu budou zejména publikace v odborných časopisech, příspěvky na konferencích a odborný seminář představující výsledky projektu širší akademické obci.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info