Informace o projektu

Informace o projektu
Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (PROEFES)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/1.3.41/01.0033
Období řešení
8/2012 - 1/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je podpořit profesní vývoj učitelů tak, aby byli schopni připravit a realizovat kvalitní výuku s podporou moderních technologií. Předkládaný projekt PROEFES poskytne školám provázaný systém vzdělávání učitelů v technologické i metodické oblasti problematiky ICT obecně s důrazem na e-learning. Využitelnost vzdělávání je podpořena poskytnutím technického zázemí, aby se samotné školy nemusely zabývat technickými problémy a mohly se plně věnovat pedagogické činnosti. V projektu bude vytvořeno 20 on-line kurzů, jejichž prostřednictvím bude kombinovanou formou vzděláno 380 učitelů JMK. Kromě vzdělávání včetně poskytnutí technického a konzultačního zázemí umožní navrhovaný projekt školám získat metodickou pomoc při tvorbě vlastních elektronických studijních materiálů, prostor pro společné sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
Projekt bude realizován odborným pracovištěm, Ústavem výpočetní techniky MU a odborným metodickým pracovištěm, Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU.
Projekt je spolufinancování ze strany EU a ze státního rozpočtu ČR.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info