Informace o projektu

Informace o projektu
Obraz a text v buddhismu: tibetská a mongolská ikonografie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA401/05/2744
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
Obraz, text, buddhismus, ikonografie, Tibet, Mongolsko
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Národní muzeum

Předložený projekt přísluší do oblasti akademického studia náboženství a zahrnuje jak empirické, tak i teoretické bádání. Výchozím empirickým materiálem, sloužícím pro studium propojení textových a vizuálních (obrazových) náboženských prvků tibetského buddhismu, je unikátní sbírka Náprstkova muzea v Praze. Projekt je interdisciplinární, zapojuje odborníky ze dvou universit a muzea a zahrnuje i zpracování části těchto sbírek za pomoci současných technologií. Předpokladem pro vlastní badatelskou práci je důkladné a podrobné zpracování vybraného materiálu sbírek, tj. textů a zobrazení. Tomu se bude věnovat první část projektu, fáze dokumentačně-deskriptivní. V druhé, hlavní části projektu, kterou představuje fáze analyticko-interpretační, budou zobrazení a texty studovány v kontextu religionistickém. Cílem projektu je tedy nejen kvalitnější a adekvátnější zpracování části sbírky Náprstkova muzea v Praze, ale především její využití v následné badatelské práci. Výstupem projektu bude řada článků v odborných časopisech, ale zejména závěrečná monografie shrnující výsledky badatelské práce spolu s reprodukcemi vybraných předmětů sbírky.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info