Informace o projektu
Časová a prostorová variabilita klimatu České republiky podle denních vizuálních záznamů počasí a přístrojových měření a její přirozené a antropogenní příčiny

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA205/05/0858
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
variabilita klimatu, přístrojová měření, vizuální denní záznamy počasí

Projekt se zabývá analýzou klimatu České republiky v období 1750-2004 se zaměřením na teplotu vzduchu, tlak vzduchu, oblačnost a srážky na základě syntézy systematických denních přístrojových a časných přístrojových měření a vizuálních denních záznamůpoč así. Nově jsou zpracovány a homogenizovány denní a měsíční řady systematických měření výše uvedených meteorologických prvků pro stanice Praha-Klementinum, Brno a Děčín-Podmokly. Analyzována a homogenizována jsou rovněž časná přístrojová pozorování zpřelo mu 18. a 19. století v Žitenicích, Teplé, Jihlavě, Opavě a jinde. Kvantitativně zpracovány jsou dostupné vizuální denní záznamy počasí z různých míst ČR. S použitím přístrojových měření a vizuálních pozorování jsou sestaveny syntetické řady dennícha měsí čních hodnot, použité pro statistickou analýzu časoprostorové variability klimatu ČR s ohledem na výskyt povětrnostních extrémů a klimatických anomálií a ve vazbě na změnu cirkulačních charakteristik v Evropě.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info