Informace o publikaci

Early instrumental meteorological observations in the Czech Lands III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice

Logo poskytovatele
Název česky Časná přístrojová meteorologická pozorování v Českých zemích III: František Jindřich Jakub Kreybich, Žitenice
Autoři

BRÁZDIL Rudolf ŘEZNÍČKOVÁ Ladislava VALÁŠEK Hubert

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Meteorologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Vědy o atmosféře, meteorologie
Klíčová slova instrumental meteorological measurements; air temperature; air pressure; wind; meteorological phenomena; meteorological singularities; hydrometeorological extremes; František J. J. Kreybich; Žitenice
Popis František Jakub Jindřich Kreybich (1759-1833) působil jako farář v Žitenicích, kde prováděl svá meteorologická pozorování v letech 1787-1829. Kreybichovy rukopisné denní záznamy jsou dochovány v Archivu AV ČR v Praze ve fragmentech před rokem 1800 a v souvislé řadě z období listopad 1800-prosinec 1818. Na úrovni měsíčních hodnot z let 1790-1793 jsou uvedeny údaje z Žitenic v publikaci Strnada (1795) a od roku 1817 byly pravidelně publikovány ve spisech c. k. Vlastenecko-hospodářské společnosti. Pro období listopad 1800-prosinec 1818 je na základě denních hodnot provedena statistická analýza tlaku a teploty vzduchu, směru větru a četností výskytu vybraných meteorologických jevů. Měsíční řady tlaku a teploty vzduchu v Žitenicích byly pro období listopad 1800-prosinec 1829 homogenizovány podle měření stanic Praha-Klementinum a Vídeň-Hohe Warte.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info