Informace o projektu

Informace o projektu
Vztahy mezi měkkýši, vegetací a prostředím na karpatsko-balkánských slatiništích v různých měřítcích a rizika pro biodiverzitu

Kód projektu
KJB601630501
Období řešení
1/2005 - 12/2007
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Měkkýši, Vegetace, Slatiniště, Karpaty, Balkán, Vztahy na různých škálách, Ohrožení pro diverzitu

Hlavním cílem je získat aktuální ekologické údaje o společenstvech měkkýšů slatinných pramenišť. Detailní znalosti vztahů mezi měkkýši, vegetací a abiotickými faktory zjištěné moderními metodami jsou velmi užitečné pro potřeby ochrany přírody. Rozmanitost společenstev měkkýšů bude studována na různých prostorových a časových měřítcích. Projekt se zabývá těmito okruhy: (a) analýzou geografických rozdílů způsobených rozdílnou migrační historií, (b) objasněním těchto rozdílů na základě paleoekologických studií postglaciálního vývoje, (c) analýzou změn v druhové bohatosti a skladbě v závislosti na gradientech prostředí, a to v jednotlivých regionech s rozdílným postglaciálním vývojem a rozdílným spektrem druhů, (d) studiem vztahů mezi celkovou velikostí biotopu v mozaikovité krajině a počtem druhů, (e) studiem vztahů mezi velikostí plochy a počtem druhů v měřítku jednotlivých lokalit. Ve všech případech budou výsledky porovnány mezi rozdílnými skupinami studovaných organismů.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info