Informace o projektu

Informace o projektu
Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky

Kód projektu
IAA6093404
Období řešení
1/2004 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Senegal; National Park Niokolo Koba; vertebrate species diversity; large herbivores foraging ecology; changes of carrying capacity; small mammals and fish communities; ecology; taxonomy; birds behavioural ecology; fish parasites community

Vzhledem k absenci aktuálních údajů bude navrhovaný projekt zaměřen na výzkum druhového složení a rozšíření vybraných skupin obratlovců (hlodavci, netopýři, kopytníci) NP Niokolo Koba. V případě drobných savců bude výzkum zaměřen na systematicky obtížné a dosud málo probádané skupiny druhů. Aplikací moderních metod dchceme přispět k poznání jejich systematické příslušnosti a postavení. Studium kopytníků zaměříme na výzkum jejich potravní ekologie (interakce s vegetací, úživnost prostředí, kompetice). Zvláštní zřetel bude věnován období sucha, s doprovodnými velkoplošnými požáry, které je pro populační hustotu herbivorů limitujícím faktorem. Ichtyologický výzkum bude zaměřen na společenstva periodických tůní a toků s cílem poznat dynamiku změn jejich početnosti, přežívání jednotlivých druhů a jejich migrační schopnosti. Všechny výzkumné aktivity budou doplněny také o parazitologická vyšetření.

Publikace

Počet publikací: 36


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info