Informace o projektu
Publikace monografie Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA206/06/0659
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Klasifikace vegetace, rostlinná společenstva, typy biotopů

Cílem projektu je publikace prvního dílu plánované čtyřdílné monografie "Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace" v nakladatelství Academia. Rukopis této knihy byl zpracován kolektivem pracovníků Masarykovy univerzity v Brně a Botanického ústavu AV ČR v rámci předchozího projektu GA ČR 206/02/0957. Monografie je založena na numerické analýze rozsáhlé fytocenologické databáze, pomocí které je postupně vytvářen expertní systém pro automatickou identifikaci vegetačních jednotek. V prvním dílu je rozlišeno 108 asociací travinné a keříčkové vegetace České republiky, které jsou dokumentovány textovým popisem v češtině včetně anglických anotací, synoptickými tabulkami druhového složení, mapami rozšíření, fotografiemi typických porostů a grafy vyjadřujícími vztahy těchto asociací k prostředí. Asociace jsou uspořádány do hierarchického systému svazů a tříd. Touto publikací získá Česká republika podrobnou moderní referenční příručku vegetačních jednotek a typů biotopů, úrovní zpracovnání srovnatelnou se špičkovým standardem nastaveným při nedávném zpracování analogických publikací o vegetaci Velké Británie, Nizozemí a Meklenburska. Budou v ní obsaženy základní informace významné pro pracovníky v ochraně přírody a životního prostředí, zemědělství, lesnictví, badatele v oboru botaniky a ekologie a studenty přírodních a zemědělských věd.


Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info