Informace o projektu

Informace o projektu
Narativní konstrukce židovských identit

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP401/06/P290
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
narativní identita, náboženské identity, židovské identity, druhá generace, holocaust

Cílem projektu je rozpracování problému narativní konstrukce druhogeneračních židovských identit v České republice a v Maďarsku, kterému byla věnována doktorská disertační práce navrhovatelky. Základní problém, který práce nacházela ve vztahu existujícím mezi formováním druhogeneračních židovských identit a mezi způsoby narativního tvoření významů, bude v projektu řešen v rámci čtyř dílčích cílů. Teoretickým cílem projektu je rozpracování kolektivní dimenze konceptu narativní identity na základě díla Paula Ricoeura. Empirickým cílem projektu je jednak rozšíření datového materiálu o narativní rozhovory z České republiky (resp. z Maďarska) utvářející nábožensky interpretovanou
druhogenerační identitu, jednak prohloubení analýzy narativních rozhovorů získaných v rámci doktorské práce navrhovatelky. Pedagogický cíl projektu spočívá v přípravě dvou kurzů do studijního programu oboru religionistiky. Poslední, publikační cíl bude realizován přípravou odborných statí a rozvinutím textu disertace do podoby monografie. Práce na jednotlivých dílčích cílech projektu je rozvržena do tříletého plánu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info