Informace o projektu
Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/06/0574
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Klíčová slova
sociologie náboženství, detradicionalizace, individualizace
Spolupracující organizace
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti,včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní výzkumy sice ukazují, že míra (deklarované) religiozity české populace je malá, avšak kvalitativní šetření naopak vedou ke zjištění, že pro soudobou religiozitu/spiritualitu jsou mnohem důležitější privatizované a detradicionalizované, "postůdurkheimovské" formy náboženství, které výrazně ovlivňují politické a ekonomické jednání lidí, často aniž si toho aktéři jsou vědomi. Zdánlivá racionalita socioekonomického a politického jednání, s níž počítají neoklasické teorie, se tak ukazuje jako fikce, vedoucí k nesprávným modelům a predikcím. Projekt se proto zaměří na analýtu hlubinných kořenů těchto typů jednání, které lze shledávat v náboženské/spirituální oblasti, a na jejich praktické dopady v běžném sociálním provozu včetně rodinného života a reprodukce, sociálního jednání a vztahu k nadindividuálním entitám atd..Projekt je teoreticky a metodicky ukotven v sociologii náboženství, ekonomické sociologie, historií a sociální antropologií, vedle multidisciplinárního teoretického rozpracování problematiky bude zahrnovat kvantitativní i ivalitativní empirické šetření.

Publikace

Počet publikací: 20


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info