Informace o projektu

Informace o projektu
Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA13-14704S
Období řešení
2/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova
Rízení zpetných toku, reverzní logistika, logistika služeb, systém merení a rízení výkonnosti

V mnoha odvětvích neustále roste objem a význam zpětných toků, čímž se zvyšuje taktéž nezbytnost jejich efektivního řízení ve smyslu opětovného získání hodnoty, které tyto toky obsahují. Je tak důležité najít komplexnější odpovědi na otázky proč, jak, kdy a kde vznikají zpětné toky, jak jsou v podnicích (popř. i mezi podniky) řízeny, co ovlivňuje charakter řízení a efektivnost a efektivitu výkonnosti řízení zpětných toků, proč je míra zájmu o tuto problematiku v podnicích rozdílná, jaké jsou projevy efektivního či neefektivního řízení zpětných toků. Cílem navrhovaného výzkumného projektu je doplnit mezinárodní odbornou diskusi o poznatky z nedostatečně prozkoumaných témat, tj. prohloubit poznatky o existenci příčinných vztahů v oblasti managementu podniku, které ovlivňují podobu a zejména účinnost systému řízení zpětných toků v závislosti na působení různých externích a interních faktorů; analyzovat stávající systémy a ukazatele řízení a měření výkonnosti zpětných toků a prozkoumat specifika řízení zpětných toků ve službách.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info