Informace o projektu

Vizuální dotazování pro geodatabázové systémy

Kód projektu
TA03010735
Období řešení
1/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
T-MAPY, spol. s r. o.
Odpovědná osoba Mgr. Jaroslav Lux
Odpovědná osoba Ing. Vladimír Maršík
Odpovědná osoba Ing. Jan Kamenický
Odpovědná osoba Ing. Tomáš Krečmer
Odpovědná osoba Mgr. Martin Malý
Logo poskytovatele

Předmětem projektu je návrh vizuálního dotazovacího mechanismu pro geodatabázové systémy.
Zatímco vyhledávání objektů uložených v geodatabázových systémech na bázi vybraných atributů či jejich polohy je pro uživatele relativně přístupné, sestavení prostorových dotazů založených na základě prostorové konfigurace a topologicko-sémantických vazeb je komplikované i pro specialistu na prostorové dotazování. Vzniká tak reálná potřeba překonat vzniklou bariéru při používání těchto systémů a tím zefektivnit rozhodovací procesy.
Z uživatelského hlediska je nejpřirozenějším prostředkem přímého vnímání prostorových vztahů mapa. V oblasti prostorového dotazování však dosud mapa hraje, jako prvek uživatelského rozhraní, pouze pasivní roli.
Navrhovaný způsob dotazování je založen na kombinaci kartografické reprezentace zvoleného obsahu geodatabáze a náčrtu, který definuje hledanou geografickou situaci a požadovanou míru podobnosti. Tento mechanismus bude vizuálním uživatelským rozhraním k formálním dotazovacím jazykům na bázi SQL a usnadní formulaci výše zmíněných prostorových dotazů.
Výsledkem projektu bude software generující prostorový SQL dotaz na základě interaktivního grafického uživatelského rozhraní. Toto rozhraní bude kombinovat mapové pole , knihovnu příkladů a možnost vytvořit náčrt hledané situace s možností zpětné korekce výsledku.


Výsledný software bude ve formě sady znovupoužitelných komponent začleněn do existujících i připravovaných aplikací realizovaných firmou T-MAPY spol. s r.o . Dojde tím k významnému rozšíření funkčnosti těchto aplikací. Revoluční způsob vyhledávání objektů uložených v geodatabázi (v mapě) umožní nové způsoby využívání mapových aplikací, zvláště pak v oblasti mobilních zařízení.

Publikace

2015

2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info