Informace o projektu
Vizuální dotazování pro geodatabázové systémy

Logo poskytovatele
Kód projektu
TA03010735
Období řešení
1/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
T-MAPY, spol. s r. o.

Předmětem projektu je návrh vizuálního dotazovacího mechanismu pro geodatabázové systémy.
Zatímco vyhledávání objektů uložených v geodatabázových systémech na bázi vybraných atributů či jejich polohy je pro uživatele relativně přístupné, sestavení prostorových dotazů založených na základě prostorové konfigurace a topologicko-sémantických vazeb je komplikované i pro specialistu na prostorové dotazování. Vzniká tak reálná potřeba překonat vzniklou bariéru při používání těchto systémů a tím zefektivnit rozhodovací procesy.
Z uživatelského hlediska je nejpřirozenějším prostředkem přímého vnímání prostorových vztahů mapa. V oblasti prostorového dotazování však dosud mapa hraje, jako prvek uživatelského rozhraní, pouze pasivní roli.
Navrhovaný způsob dotazování je založen na kombinaci kartografické reprezentace zvoleného obsahu geodatabáze a náčrtu, který definuje hledanou geografickou situaci a požadovanou míru podobnosti. Tento mechanismus bude vizuálním uživatelským rozhraním k formálním dotazovacím jazykům na bázi SQL a usnadní formulaci výše zmíněných prostorových dotazů.
Výsledkem projektu bude software generující prostorový SQL dotaz na základě interaktivního grafického uživatelského rozhraní. Toto rozhraní bude kombinovat mapové pole , knihovnu příkladů a možnost vytvořit náčrt hledané situace s možností zpětné korekce výsledku.


Výsledný software bude ve formě sady znovupoužitelných komponent začleněn do existujících i připravovaných aplikací realizovaných firmou T-MAPY spol. s r.o . Dojde tím k významnému rozšíření funkčnosti těchto aplikací. Revoluční způsob vyhledávání objektů uložených v geodatabázi (v mapě) umožní nové způsoby využívání mapových aplikací, zvláště pak v oblasti mobilních zařízení.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info