Informace o projektu

DHFR- a non-DHFR-mediované účinky metotrexátu na buněčné úrovni: studie na liniích solidních nádorů dětského věku

Kód projektu
NT14327
Období řešení
5/2013 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt je zaměřen na detailní studium spektra účinků metotrexátu (MTX) na modelu buněčných linií vybraných typů solidních nádorů dětského věku (osteosarkom, meduloblastom, ependymom). Jednotlivé části projektu se zabývají různými možnými mechanismy působení MTX: (1) inhibice syntézy nukleových kyselin (hodnocení změn proliferace a buněčného cyklu; bude porovnávána účinnost high-dose MTX v kombinaci s antidotem leukovorinem vs. low-dose MTX bez leukovorinu); (2) inhibice metylace DNA (detekce změn metylace genů RAR signální dráhy ve vztahu k ATRA-indukované buněčné diferenciaci); (3) inhibice histondeacetyláz (stanovení acetylace histonů a porovnání účinku se známými inhibitory). Dosažené výsledky mohou přinést nové poznatky o mechanismech působení MTX, což by mohlo (po jejich dalším ověření ve studiích fáze I a II) následně vést v klinické praxi k aplikacím nižší dávky léčiva při stejném terapeutickém efektu.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info