Informace o projektu

Informace o projektu
Funkční analýza rizikového haplotypu RAGE genu a jeho role v patogenezi hyperglykemií indukovaných změn

Kód projektu
KJB501620601
Období řešení
2/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
RAGE, haplotyp, promotor, diabetes, komplikace, nefropatie, predispozice

Pokročilé produkty neenzymatické glykace (angl. zkratka AGEs) a následná aktivatce Receptoru pro AGEs (RAGE) představují jeden z hlavních patogenních mechanizmů buněčného poškození při hyperglykemii. AGE interagující s RAGE aktivují intracelulární signální dráhy, které vedou prostřednictvím aktivace NFkB ke zvýšené expresi genů zodpovědných za změnu buněčného fenotypu při diabetu. V minulosti jsme prokázali, že konbkrétní haplotyp RAGE genu zvyšuje náchylnost k rozvoji a rychlejšímu nástupu diabetické nefropatie. Na základě těchto nálezů formulujeme hypotézu, že genetická variabilita v RAGE je jedním z faktorů ovlivňujících interindividuální variabilitu v rozsahu poškození u dlouhotrvajícího diabetu pozorovanou u diabetiků. Cílem navrhovaného projektu je objasnit funkční efekt "rizikového" haplotypu RAGE na (i)transkripční aktivitu genu, (ii) cirkulující hladiny C-terminálně zkrácené formy RAGE a (iii) příslušný intermediární fenotop.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info