Informace o projektu
Laboratoř molekulární fyziologie rostlin

Kód projektu
VS96096
Období řešení
7/1996 - 12/2000
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je vybudování Laboratoře molekulární fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě MU. Pracoviště bude soustřeďovat mladé odborníky a špičkové přístrojové vybavení potřebné pro realizaci náročných molekulárně-biologických experimentů. Budeorganicky navazovat na výzkumné programy v experimentální biologii na PřF MU. Bude plnit funkci centrální laboratoře speciálních technik molekulární biologie na MU. Vědeckou náplň práce Laboratoře bude tvořit studium molekulární podstaty kontroly vývoje,růstu a adaptařních procesů rostlin. Budou charakterizovány geny a proteiny, které hrají klíčovou roli při regulaci těchto procesů. Modifikované geny budou vnášeny do modelových rostlin. Připravené transgenní rostliny budou sloužit k objasnění regulacísměřujících k optimalizaci růstu a vývoje, k poznání podstaty adaptačních reakcí při působení stresových podmínek a k cílenému řízení adaptace. Široká účast studentů na řešení výzkumného programu zkvalitní zásadním způsobem jejich výchovu.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info