Informace o publikaci

The gametophytic expression of the gene for sensor histidine kinase CKI1 is essential for embryo sac formation in Arabidopsis.

Název česky Gametofytická exprese genu pro receptorovou histidin kinázu CKI je nezbytná pro vývoj embryonálního vaku u Arabidopsis.
Autoři

HEJÁTKO Jan PERNISOVÁ Markéta ENEVA Tinka PALME Klaus BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Book of Abstracts, Plant reproduction: from Mendel to molecular biology.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova female gametophyte development; two-component signaling; sensor histidine kinase; early seed development; genomic imprinting
Popis Tvorba embryonálního vaku představuje základní krok u pohlavního rozmnožování rostlin. Přesto však zůstavají základní faktory podílející se na řízení vývoje samičího gametofytu u rostlin neznámé. My jsme ukázali, že mutanti v genu CKI, kódujícím předpokládanou receptorovou histidin kinázu, předčasně ukončují vývoj po dokončení všech mitotických dělení. Expresní vzorec CKI1 naznačuje, že řetězec molekulárních a subcelulárních událostí vedoucích ke vzniku mutantního fenotypu může mít svůj počátek současně s ukončením meiotických dělení, vedoucích ke vzniku funkční megaspory. Exprese paternálně přenášené alely genu CKI1 těsně po fertilizaci naznačuje roli genu CKI1 během ranného vývoje samiččího endospermu a zároveň ukazuje, že koncepce komplexního umlčení samčího genomu v raných fázích vývoje endospermu a a embryogeneze vyžaduje jisté korekce. Tyto výsledky poskytují první experimentální důkaz, že gametofytická exprese genu pro protein s receptorovou aktivitou je nezbytný pro specifické procesy během gametogeneze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info