Informace o projektu
Plasticita fenotypu monogeneí: kombinace molekulárního a morfologického přístupu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA524/07/1610
Období řešení
1/2007 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Monogenea, Diplozoidae, fenotypická plasticita, morfometrie, chromozom, cytogenetika, molekulární genetika, IGS, ITS

Druhová determinace monogeneí čeledi Diplozoidae založená na morfologii přichycovacího aparátu je díky značné variabilitě těchto struktur obtížná a vyžaduje mimořádnou zkušenost. Proto budou na fázi ribosomální rRNA vyvinuty druhové markery diplozonů náležejících do různých druhových komplexů a bude ověřována platnost současných morfologických charakteristik nezbytných k jejich druhové identifikaci. Rovněž budou pro charakterizaci inter a intraspecifických struktur studované skupiny cizopasníků využity nové metody molekulární karyologie včetně údajů o makro a mikromorfologii chromosomů. U jedinců druhu Paradiplozoon homoion pocházejících z různých populací Evropy, středomoří a Dálného východu budou analyzovány rozdíly v intergenových spacerech rRNA genů (IGS). Analyzovány budou rovněž populace P. homoion pocházející z různých hostitelů s cílem posouzení na hostitelích závislého selekčního tlaku vedoucího ke speciaci.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info