Informace o projektu
Využití kyseliny hyaluronové v prevenci tvorby srůstů po tenolýzách flexorového aparátu ruky a po náhradách flexorů šlachovým štěpem (Prevence vzniku adhezí šlach flexorů ruky)

Kód projektu
MUNI/A/0767/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Tvorba adhezí po suturách šlach je nejčastější medicínský problém vznikající po úrazech s přerušením šlach flexorů prstů ruky. Po suturách šlach u amputovaných a semiamputovaných prstů dochází k vytváření těchto srůstů téměř pravidelně. Vytváření adhezí představuje hlavní léčebné omezení i v případech, kdy je nezbytné zcela nefunkční poškozenou šlachu nahradit šlachovým štěpem. V posledních letech byly vyvinuty vstřebatelné polymerní materiály, které mají funkci biologické bariéry, která tvorbě srůstů zabraňuje. Cílem tohoto projektu je rozšířit naší prospektivní randomizovanou a jednoduše zaslepenou klinickou studii zahájenou v roce 2013 a porovnat funkční výsledky i u pacientů po rekonstrukcích flexorů šlachovým štěpem, kteří závěrem operace dostanou gel polymerizované hyaluronové kyseliny k transplantované šlaše (konkrétně Hyaloglide®) oproti kontrolní skupině pacientů, kteří žádný antiadhezivní preparát nedostanou. K hodnocení funkčních výsledků bude použito výpočtu Total Active Motion; vyhodnocení českého analogu dotazníku DASH.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info