Informace o projektu

Informace o projektu
Cytokininy řízené molekulární mechanizmy regulující identitu orgánů u Arabidopsis.

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP14-30004P
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Postembryonální organogeneze de novo představuje u rostlin důležitou vývojovou adaptaci. Hlavními regulátory organogeneze jsou
fytohormony auxin a cytokinin (CK). Samotný auxin indukuje vývoj kořenů, zatím co cytokinin je schopen změnit identitu orgánů z kořene na
prýt. K tomuto je nezbytná indukce WUSCHEL (WUS) zprostředkovaná CK a nedávno byly popsány geny, které WUS reguluje. Ovšem
mechanizmy regulující samotný WUS jsou téměř neznámé. Cílem projektu bude identifikovat geny zapojené do CK regulované respecifikace
identity orgánů. Pro analýzu role CK v tomto procesu bude použito transkripční profilování pomocí sekvenování nové generace. Z vybraných
vývojových stádií indukovaných orgánů budou připraveny knihovny. K tomuto účelu budou využity hypokotylové explantáty kultivované za
přítomnosti exogenního cytokininu a bez cytokininu. Výsledky budou srovnány s organogenními efekty, s analýzou exprese reportérů a s
měřením koncentrace endogenních cytokininů. U nejslibnějších kandidátů bude určena jejich funkce ve vývoji Arabidopsis.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info