Informace o projektu

Regulace trhu dopravních služeb – modely, metody a aplikace (ReDoS)

Kód projektu
MUNI/A/0781/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Navrhovaný projekt řeší problematiku regulace trhu dopravních služeb jako specifického segmentu národní ekonomiky. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly v souladu se zaměřením svých diplomových a disertačních prací. V jednotlivých projektech bude ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže, komparace a evaluace vhodných řešení. Projekty budou zaměřeny na metodiku vymezení relevantních trhů, analýzu chování subjektů na regulovaných a neregulovaných trzích v odvětví a na identifikace distorzí vyplývajících z regulace. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další