Informace o projektu

Informace o projektu
Postavení poškozeného a oběti v českém trestním řízení v porovnání se sousedními státy (Poškozený a oběť trestného činu)

Kód projektu
MUNI/A/0847/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Problematika postavení poškozeného a oběti trestného činu v trestním řízení, garance a faktické uplatňování jejich práv, je stále vysoce aktuálním tématem. I přesto, že od 1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a s tím související novely trestního řádu, je stále garance jejich práv nedostatečná a v rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady. Zkoumání rozsahu jejich postavení v praxi a toho, jakým způsobem jsou fakticky realizována jejich práva v trestním řízení a rozsah jejich uplatňování, je vysoce relevantní a žádoucí. Porovnání stávající právní úpravy týkající se výše uvedeného v České republice a v sousedních státech, poskytne zákonodárci nejen přehled osvědčených a zaběhnutých přístupů, ale zejména relevantní podklady pro případné další úvahy de lege ferenda.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info